yiuz-leben-22
 • מאפייני המקרה
  צעיר בן 22 שהתחיל לימודי הנדסה בבאר שבע, לארבע שנים.
  בא עם הוריו להתייעץ האם לקנות דירה או לגור בשכירות.
  ההורים חסכו עבורו 150,000 לקניית דירה, ומתלבטים אם זה הזמן הנכון.
  הסטודנט בדק ומצא, שעלות השכירות שלו תהיה כ- 1000 ש"ח לחודש, בדירה עם עוד שני שותפים.


  עיקרי הייעוץ
  ייעצתי להם לקנות עכשיו דירה בבאר שבע, בעלות של 600,000 ש"ח,
  עם ההון העצמי של 150,000 הוא יצטרך לקחת משכנתא בת 450,000, ל-25 שנים, בהחזר חודשי של כ - 2000 ש"ח.


  רווח והפסד 
  במשך 4 שנות הלימודים הוא יחסוך את ההוצאה על שכר הדירה (48,000 ש"ח)
  במשך 4 השנים הוא יקבל שכ"ד משני שותפים בסך כ-2000 ש"ח לחודש.
  סה"כ רווח במהלך שנות הלימודים כ-150,000 ש"ח, בניכוי הריבית על המשכנתא, עדיין הוא ברווח גדול. 


  ועוד...
  ייעצתי לו לקחת משכנתא גמישה לשינויים ולמחזורים, כיוון שסביר שאחרי הלימודים הוא ירצה לשדרג את הדירה.

  ועוד מבט...
  אם מחירי הדירות יעלו הוא כבר "במגרש", ואם הם ירדו אז ההפסד שלו הוא רק על החלק של ההון שהוא השקיע...

  מה הוא עשה?
  הייעוץ התבצע בתחילת השנה, הוא קנה את הדירה, שמחירה עלה מאז  ב 6%...
אפשר לשמוע עוד על מסלולי
ההכשרה המקצועיים שלכם?


    
--------------------------------------------------->